Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα και Επιστημονικοί Υπολογισμοί

Συγγραφέας: Μαριλένα Μητρούλη
Εκδότης: Εκδόσεις ΕΚΠΑ

Σε απόθεμα

Τιμή με ΦΠΑ:

15,00 

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει μια εισαγωγή στα βασικότερα θέματα με τα οποία ασχολείται η Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα. Παράλληλα, περιγράφει και την υλοποίηση των Επιστημονικών Υπολογισμών που απαιτούνται υποδεικνύοντας τον καταλληλότερο αλγόριθμο. Κάθε προτεινόμενος αλγόριθμος αναλύεται από πλευράς πολυπλοκότητας και ευστάθειας και επεξηγείται με αριθμητικά παραδείγματα. Το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα της πολύχρονης διδασκαλίας του μαθήματος της Αριθμητικής Γραμμικής Άλγεβρας στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η παρουσίαση της ύλης έχει αναπτυχθεί κατάλληλα ώστε να αποτελεί κίνητρο μελέτης για φοιτητές/σπουδαστές σε τμήματα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Πολυτεχνικών Σχολών, Στατιστικής αλλά και άλλων
συναφών τμημάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα ακόλουθα σημεία.

1. Αναλυτική παρουσίαση της αριθμητικής κινητής υποδιαστολής
2. Ανάπτυξη της θεωρίας ανάλυσης σφάλματος
3. Εκτεταμένη παρουσίαση των παραγοντοποιήσεων πινάκων
4. Ελάχιστα τετράγωνα και κανονικοποίηση Tikhonov
5. Εισαγωγή στους υπολογισμούς υψηλής κλίμακας και τις μεθόδους Krylov
6. Παρουσίαση εργαστηρίου επιστημονικών υπολογισμών.

Μια καινοτομία του παρόντος βιβλίου είναι η παρουσίαση επιλεγμένων επιστημονικών υπολογισμών στη γλώσσα προγραμματισμού JULIA. Η συγκεκριμένη γλώσσα είναι ιδιαίτερα φιλική για υπολογισμούς με πίνακες και είναι ελεύθερα διαθέσιμη (λογισμικό ανοιχτού κώδικα). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019, το υψηλού κύρους βραβείο “J. Wilkinson Prize for Numerical Software” απονεμήθηκε σε ερευνητές που συντέλεσαν στην ανάπτυξή της.

Το βιβλίο συνοδεύεται από την ιστοσελίδα JULIA, η οποία παρέχει στους αναγνώστες επεξηγηματικό υλικό και διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή της γλώσσας.

Συγγραφείς

Μαριλένα Μητρούλη

Η κ. Μητρούλη είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα από το 1995. Έλαβε το διδακτορικό της από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου στην περιοχή των Υπολογιστικών Μαθηματικών. Είναι πτυχιούχος Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή έρευνα από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Αριθμητική Ανάλυση, στην Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα, στην Ανάλυση Πινάκων, στους Επιστημονικούς Υπολογισμούς, και στην Ανάλυση Σφαλμάτων. Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα Αριθμητικής Ανάλυσης, Αριθμητικής Γραμμικής Άλγεβρας, Λογισμού Πινάκων, Πληροφορικής, Γραφικών με Υπολογιστές. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 εργασίες σε περιοδικά με κριτές και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 διεθνή συνέδρια. Έχει διατελέσει μέλος εκδοτικής επιτροπής επιστημονικών περιοδικών και έχει συνδιοργανώσει διεθνή συνέδρια και ημερίδες.

website: Marilena Mitrouli’s Homepage (uoa.gr)

Τιμή με ΦΠΑ:

15,00 

Σε απόθεμα

Κοινοποιήστε το βιβλίο

https://ekdoseis.uoa.gr

Ευπώλητα

Στοιχεία βιβλίου

Συγγραφέας: Μαριλένα Μητρούλη

x